تندیس بیست و یک

مجله تندیس -شماره 21 – 19 اسفند 21-11382

در این شماره می خوانید:

  • مجسمه
  • ویژه نامه مجسمه سازان معاصر انگلستان |شیرازه ی هوشیاری |جرج و گیلبرت |هویت مجسمه های مدرن | کدام هنر انگلیسی ؟!
  • نقاشی
  • دانش بصری “ن”| بر اساس اتفاق | نقدی بر آثار احمد وثوق احمدی
  • عکاسی
  • رودنی گراهام | نقدی بر یک نمایشگاه
  •  طراحی
  • گفتگو با مش رضا
  • گرافیک
  • پرچم های افریقایی |کامپیوتر – کمی خلاقیت و دیگر هیچ
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده