نمایشگاه نقاشي در گالری اثر

| گالری اثر
| نمایشگاه انفرادي نقاشي
| هنرمند: محمد حمزه
| عنوان: نمایشگاه نقاشی های محمد حمزه
| گشایش: 5 دي93، 16-21
| پایان: 26 دي
| بازدید: يكشنبه تا پنجشنبه 11-20 و جمعه هاي غير از گشايش 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر، كوي برفروشان، شماره16
| تلفن: 88326689

منبع: گالري اثر

assar-1

 

 

نویسنده