شماره یازده تندیس

مجله تندیس -شماره 11 – 13 مرداد  11-1
1382

در این شماره می خوانید:

  • نقاشی
  • به یاد بهرام خائف و منصور قندریز | درآمدی بر شناخت کالیگرافی چین
  • مجسمه
  • گفتگو با اردشیر رستمی و بوغوس کلمکیاریان| چرا لائو کن فریاد نمی کند |نشست مجمع عمومی مجسمه سازان
  • طراحی
  • یک طراحی یک تحلیل | فقط طرح
  • عکاسی
  • اسطوره راوی | استیو مک کوری
  • طراحی گرافیک
  • ملکیور ایمبودن
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده