عکاسی انتزاعی با تاثیر پذیری از سبک همفامی

عکاسی انتزاعی با تاثیر پذیری از سبک همفامی
فرانسیس جوزف بروگوئر Francis Joseph Bruguière
بررسی سیر عکاسان فرمالیسم تا پلورالیسم | خلاصه کتاب عکاسی نمایی از مدرنیسم

نوشته: ون درن کوک | ترجمه: غلامحسین فتح الله نوری | انتشارات حرفه هنرمند

سایت تندیس تلخیص محدثه شادمهر


عکاسی انتزاعیفرانسیس جوزف بروگوئر در زمینه‌های مختلف عکاسی فعالیت می‌کرد که می‌توان به عکاسی تبلیغاتی در نشریات وُگ، هارپرز بازار، ونیتی‌فر و اتحادیه اروپا اشاره کرد. وی با به‌کارگیری نقاشی توانست با شناختی که از نور پیدا کرد، آن را محملی برای بیان عاطفی قرار دهد.
بروگوئر در نیویورک و عکاس هم‌دوره‌اش، آلوین لنگدون کوبر در لندن، مفهوم انتزاع در عکاسی را بیش از هرکس دیگری در ربع قرن گذشته به‌کار بستند. آنها آثار انتزاعی خود را با تکیه به نور برای بیان فرم بنا نهادند.

عکاسی انتزاعی
نقاشی‌های انتزاعی اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰ او در جلوه‌های تصویری همفامی، به‌صورتی است که نور در فرم باریکه‌های هندسی موضوع اصلی هستند، همانند آثار مورگان راسل morgan russell و استانتون مک‌دونالد‌ــ‌رایت stanton-macdonald-wright که پیشگامان سبک همفامی بودند.عکاسی انتزاعی
نقطه‌ی عطف زندگی حرفه‌ای بروگوئر سفارش کار یک مجموعه عکس در سال ۱۹۲۱ بود که شامل ترکیب‌بندی‌هایی برگرفته از انعکاس نور رنگی با « ارغنون رنگ» توماس ویلفرد بود. تلاش اولیه‌ای در امریکا، با استفاده از رنگ برای خلق تجربه بصری صورت گرفته بود که معادل ریتم در موسیقی بود.
وی در دهه‌ی ۱۹۲۰، عکس‌هایی پدید آورد که ترکیب‌بندی‌هایی با کاغذ بریده و غیره بود که به‌منظور به‌وجود آوردن تأثیر کنش و واکنش‌الگوی انتزاعی نور و سایه بود، و بر فرم و حرکت تأکید داشت.عکاسی انتزاعی
این فرم‌های منحنی و قوسی پدید آمده با کاغذ، نشان از درجه‌ی پیچیدگی چیزی بود که بروگوئر در دنبال کردن الگوی انتزاعی در پیش گرفته بود. تباین موزون به‌وجود آمده با نواحی روشن و تاریک به اثر جلوه‌ای تندیس‌گونه و پرتحرک می‌داد.
بروگوئر با باز نگه داشتن شاتر دوربین و حرکت آزادانه‌ی منبع نور، به هم‌پوشانی چندگانه‌ در سایه‌های پدید آمده رسید که لحنی شاعرانه به آثارش می‌بخشید. عکس‌های وی همانند هم‌ارزهای آلفرد استیگلیتز یا ترکیب‌بندی‌های واسیلی کاندینسکی، تجسم قلمروهای احساس است. به گفته‌ی وی: «آنچه می‌گیرید، بازتاب دید خود شماست؛ جنبه‌های پرورش یافته‌ای که در درون خود حس می‌کنید و میل دارید با اندیشه و کنش ذهنی آن را بیان کنید.»عکاسی انتزاعی

قسمت‌های قبل خلاصه کتاب عکاسی نمایی از مدرنیسم را اینجا بخوانید:

[su_posts id=”40787″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

[su_posts id=”39304″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

[su_posts id=”38670″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

[su_posts id=”37454″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

[su_posts id=”37191″ tax_operator=”0″ order=”desc”]