نقاشي‌هاي شيدا آذري در گالري افرند

|گالری افرند afrand-1

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| عنوان: باغ راز

| هنرمند: شيدا آذري

| گشایش: 12 دي93، 16-20

| پایان: 19 دي

| بازدید: همه روزه 16-20

| آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، خيابان جهان آرا، خيابان نوزدهم، شماره 48

| تلفن: 88012334

منبع: گالري افرند

 

 

 

نویسنده