تندیس صد و هجده

مجله تندیس -شماره 118 – 23 بهمن

118-1

1386

در این شماره می خوانید:

  • نقاشی
  • هنرمندان معاصر ایران – گیزلاوارگا سینایی | صفر کلوین | کامی یوسف زاده | نگاهی به آثار مهدی فرهادیان |تعبیر عاسقاه ی اشیا |بازخوانی قهوه خانه 
  • طراحی
  • بداهگی
  • عکس
  • چند لحظه سکوت برای نیکول
  • هنر جدید
  • آرمان ضد اقتصاد
  • مجسمه
  • الگوهای متغیر | گفتگو با سعید شهلاپور
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده