نقاشی و مجسمه های پوشیدنی الهه فرمانیان در گالری بن

مجموعه آثار نقاشی و مجسمه های پوشیدنی الهه فرمانیان
زمان روایت زوال است و در نهایت همه چیز را تحلیل می برد …
گالری بن 
عنوان: دگردیسی

افتتاحیه: جمعه ٣١ شهریور از ساعت ١٧ الی ٢١
این نمایشگاه تا ۶ مهر ادامه دارد.
ساعت بازدید همه روزه از ساعت ١۶ الی ٢٠
گالری شنبه ها تعطیل می باشد.
آدرس گالری؛ درکه ، خیابان احمد پور پلاک ۶٠

بیانیه: 

دگ‍‌ردیسی
زمان، روایت زوال است. در نهایت همه چیز را تحلیل می‌برد و دگرگونی فراگیر می‌شود.
آن هم نه به شیوه‌ی فیزیکی، به شیوه‌ای از همان جنس ستیزی محکوم به شکست برای بازیابی خاطره، برای به چنگ آوردن چیزی که برای همیشه از دست رفته است.
صورت‌ها آکنده از حکایت این نبرد است، صورت‌هایی که انگار درون گردابی غوطه ور می‌شوند همانند نقش چهره‌های محو که به پروانه دگردیسی می‌یابند سرگشته در کنار پیله توتم‌های محبوس درون قاب فراموشی.
این صورت‌های محبوس در زوال روزمرگیشان چیزی را می‌جویند، این صورت‌های به ظاهر صامت و ساکن، در تکاپویی ابدی‌اند نگاهشان ما را به مدد طلب می‌کند. آیا اینها آشنا نیستند؟ آیا به خاطرشان نمی‌آوریم؟ و از این جا پویشی اثیری آغاز می‌شود که در جان ما نفوذ می‌کند و با دانه دانه‌ی ذرات وجودمان پیوند می‌خورد.
نگاه‌ها عوض خود خاطره، بیش از هر چیز نطفه‌ی آن خطوط و نقوشی است که به فراموشی می‌روند، در انکسار آن وجهی که خاطره را در تمامیت خود منسجم و منجمد نگه می‌دارند.
پس سوال اصلی این نیست که چه را به خاطر می‌آوریم، پرسش در مورد از یاد رفته‌هاست.
الهه فرمانیان

نقاشی و مجسمه های پوشیدنی الهه فرمانیان

نمایشگاه آثار نقاشی و مجسمه های پوشیدنی الهه فرمانیان