نقاشي‌هاي محمد خلیلی در طراحان‌آزاد

| گالری طراحان آزاد
| نمایشگاه انفرادي نقاشي
| هنرمند: محمد خلیلی
| عنوان: هیچکجا
| گشايش: 19 دي93، 16-20
| پايان: 30 دي
| بازديد: همه روزه 16-20
| آدرس: تهران، ميدان فاطمي، ميدان گلها، ميدان سلماس، شماره 5
| تلفن: 88008676

منبع: گالري طراحان آزاد

tarahan-azad-5

 

 

نویسنده