تندیس صدوبیست چهار

مجله تندیس – شماره 124 – 31 اردیبهشت

1387

در این شماره می خوانید:124-1

 • تصویرسازی
 • زمان در آینه ی تصویر
 • پرونده
 • موزه ایرانی
 • گرافیک
 • آوازه خوان طاس – روبر مسن
 • نقاشی
 • گفتگو با علی نصیر
 • مجسمه
 • ستاره های آویخته آنسلم کیفر
 • هنر جدید
 • گمانه زنی پیرامون  هنر نو : یک مقدمه | تجربه های واقعی در فضاهای مجازی
 • مباحث نظری
 • چگونگی تجلی مفهوم در اثر هنری
 • عکاسی
 • عکس هایی از جوامع اسلامی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده