تندیس صد و بیست و شش

مجله تندیس – شماره 126 – 27 خرداد

1387

در این شماره می خوانید:126-1-copy

 • تصویرسازی
 • نوراالدین زرین کلک
 • پرونده
 • بهمن محصص
 • عکاسی
 • چشم انداز هایی زیبا و هراس انگیز
 • هنر جدید
 • هنر نو در تعریف و مناقشه | هنر شبکه : ارتباط در شبکه مجازی
 • مجسمه
 • نگاهی به مجسمه های عبادی
 • گرافیک
 • مارتین ووتلی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده