تندیس صد و سی

مجله تندیس – شماره 130 – 22 مرداد

1387

در این شماره می خوانید:130-1-copy

 • نقاشی
 • گفتگو با محمود جوادی پور | می آغازم با بازی
 • پرونده
 • نامی پتگر
 • کاریکاتور 
 • رضا شیری
 • طراحی
 • گفت و گو با ویلیام کنتریج
 • عکاسی
 • منتقد مفاهیم رنسانسی فضا
 • گرافیک
 • سفرنامه های دان الدون
 • مجسمه
 • درآمدی برای دو رویداد آتی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده