تندیس صد و سی و دو

مجله تندیس – شماره 132 – 19شهریور

1387

در این شماره می خوانید:132-1

 • نقاشی
 • تندیس منوچهر شیبانی | منجیت باوا ، صورتگر داستان های هند |قجر گرایی
 • طراحی
 • راحی تونال | پیاده روی با مداد
 • عکاسی
 • جف وال در موزه هنر مدرن
 • مجسمه
 • تمثیل های زمانی تام دویل
 • هنر جدید
 • بحران نقد درهنر نو
 • گرافیک
 • رافائل الیینسکی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده