تندیس صد و سی و سه

مجله تندیس – شماره 133 – 02مهر

1387

در این شماره می خوانید:133-1

 • پرونده
 • کار روشنفکری و کار تجسمی
 • طراحی
 • طراحی روی فیلم
 • نقاشی
 • تندیس هوشنگ ایرانی
 • مجسمه
 • پیتر بلیزارد، ستایش زمین از طریق مجسمه | گفتگو با برات پرتوی
 • تصویرگری
 • ادموند دولاک ، تصویرگری از عصر طلایی
 • هنر جدید
 • رسانه نو؛ از بورخس تا HTML
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده