فصلنامه “تصویرنامه” منتشر شد

دومین شماره فصلنامه “تصویرنامه” منتشر شد.
به گزارش تنديس، دومین شماره مجله “تصویرنامه” با رویکرد فرهنگی-هنری به مدیریت ” کورش ادیم ” و سردبیری ” هوشیار انصاری فر ” و در 208 صفحه منتشر شد . در گالری این شماره ی مجله 13 عکس از دو مجموعه ی “زاگرس نشین ها” و” گرم خانه ” کاوه کوثری منتشر شده و عکاس در مورد روند شکل گیری این دو مجموعه نوشته ای تحت عنوان:  لنز نرمال و اضطراب عکاس ارائه داده است و حامد یوسفی نیز در مطلبی با عنوان: عکس هایی که به آدم ها صفت نمی دهند در مورد عکاس فوق و نگاهِ استنادی اش توضیحاتی می دهد. از دیگر عکس های جالب توجه منتشر شده در این شماره ی مجله عکسهایی است که به همراه خاطراتِ محمد زرفام در جنگِ ویتنام منتشر شده . او که تنها خبرنگارِ ایرانی حاضر در جنگِ ویتنام بوده جز اولین فیلمبرداران استخدام شده در تلویزیون ملی وقت است که با هدف پوشش تصویریِ جنگ ویتنام برای تلویزیون ملی ایران به آن جا رفته. او بعدها تحصیلاتش را در همین حوزه در فرانسه و آمریکا ادامه داده است . «تصویرنامه» در دویست و هشت صفحه و با قیمت 10000 تومان به تازگی منتشر شده و روی دکه‌های روزنامه‌فروشی و پیشخوان کتاب فروشی‌ها قرار گرفته است.

منبع: سايت تنديس

نویسنده