مرکز فرهنگی تیرافکن فعال می‌شود

مرکز فرهنگی تیرافکن فعال می‌شود
نشست تخصصی عکاسان ایران و افغانستان

پس از برگزاری نمایشگاه نیمروز در فرهنگسرای نیاوران، نشست تخصصی عکاسان ایران و افغانستان در مرکز فرهنگی تیرافکن  برگزار می‌گردد. این مرکز جهت متجلی کردن اهداف فرهنگی هنرمند فقید صادق تیرافکن توسط حامی و برادر او قاسم تیرافکن تاسیس گردیده است. این نشست از نخستین رویدادهای شکل گرفته در این مرکز فرهنگی می باشد.

عکاسان ایرانی شرکت کننده در این نشست شامل: امیرعلی قاسمی، مهدی رحیمیان، مهرداد افسری و عکاسان افغانستانی شامل: مرتضی هراتی، نصیر ترکمنی، محمد شهاب اسلامی می‌باشند.

نشست تخصصی عکاسان ایران و افغانستاندر روز دوشنبه  ۱۵ آبان از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در مرکز فرهنگی تیرافکن به نشانی خیابان خردمند، کوچه اعرابی ۲، پلاک ۸ برگزار میگردد و شرکت در آن برای عموم آزاد می‌باشد.

مرکز فرهنگی تیرافکن

 

نویسنده