گشایش موزه گرافیک

علی رشیدی، رییس هیات‌مدیره انجمن طراحان گرافیک ایران به مهر گفت: «موزه گرافیک ایران» با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران در ساختمان ارباب هرمز که بنایی مربوط به دوره قاجاریه است، امروز یکشنبه ٢٨دی‌ماه افتتاح می‌شود. به نظرم این مهم نیست که ما صددرصد به ایده‌آل‌هایمان دست پیدا کنیم، بلکه فراهم‌شدن مکانی برای این موزه که آرزوی دیرینه ما بوده و فضایی برای نمایش آثار هنرمندان پیشکسوت که طی ١٥سال گذشته گردآوری شده، اتفاق بسیار خوبی برای طراحان گرافیک است.»موزه گرافیک ایران یکشنبه ٢٨دی‌ماه ساعت١٥ در باغ‌اناری تهرانپارس (پارک پلیس) افتتاح می‌شود و نشان این موزه را نیز محمد احصایی، از پیشکسوتان طراحی گرافیک ایران طراحی کرده است.

نویسنده