تندیس سی

مجله تندیس – شماره 30 – 06 مرداد

1383

در این شماره می خوانید:30-1

  • نقاشی
  • مارلن دوما و واقعیت تا محتمل اثر هنری
  • عکاسی
  • رنگ های اصلی : استفان شر و نیو توپوگرافی |گرایشات زیبا شناختی عکاسی از دهه 80
  • طراحی
  • طراحی در ایران دهه 60
  • گرافیک
  • اد یانگ
  • مجسمه
  • پیکر تراشی نشانه زمان : ژیوسپه پنون | گپی با جمشید مرادیان
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده