نمايشگاه نقاشي سیبور-گالري آن

| نگارستان آن
| نمایشگاه انفرادي نقاشي
| هنرمند: محسن جمالی نیک
| عنوان: سیبور
| گشایش: 3 بهمن93، 16-20
| پایان: 15 بهمن
| بازدید: يكشنبه تا جمعه 11-20 و آدينه ها 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان سئول(بالاتر از ميدان شيخ بهايي)، شماره44
| تلفن: 88603050

منبع (نگارستان آن)

Aun-5

 

 

نویسنده