روز عکس تاریخی ایران پس از ۱۷۵ سال از ورود عکاسی به ایران

مراسم گرامیداشت روز عکس تاریخی ایران
۱۷۵ سال از ورود عکاسی به ایران می‌گذرد

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ سالگرد صد و هفتاد و پنجمین سال ورود عکاسی به ایران و دهمین سال برگزاری روز «عکس تاریخی ایران» در مقر یونسکو در تهران برگزار می‌شود.

روز عکس تاریخی ایران

در این مراسم داگرئوتیپی از دورهٔ قاجار که نزد موزه اورسی پاریس است و توسط خانم مهندس منیعی (ملک قاسمی) با همکاری نسرین ترابی پژوهشگر تاریخ عکاسی ایران پیدا شده رو نمایی می‌گردد.

سخنرانان این برنامه:
دکتر محمد ستاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباۀ اهمیت این داگروتیپ ایرانی سخن خواهند گفت.

مهندس نیلوفر منیعی (ملک قاسمی) و نسرین ترابی در ارتباط با نحوهٔ دستیابی به این تصویر و تاریخ آن سخن می‌گویند. پاسکواله دوریا روزنامه نگار و محقق از ماترای ایتالیا دربارهٔ سهم ماترا در شروع عکاسی ایران صحبت خواهد کرد. همچنین به مناسبت درگذشت دو تن از فعالان تاریخ و فرهنگ کشور که در شکل گیری روز عکس تاریخی ایران موثر بوده‌اند و طی سالهای اخیر درگذشته‌اند، مژگان طریقی رئیس موزهٔ دکتر سندوزی و پژوهشگر تاریخ عکاسی سخنانی در گرامیداشت پروفسور شهریار عدل و همسر مرحوم دکتر محسن جعفری مذهب نیز سخنانی ایراد می‌نمایند.

زمان: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲

مکان: سالن اجتماعات یونسکو – ایران، بلوار میرداماد، روبروی مسجد الغدیر، خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی) کوچه یکم شماره ۱۵

نویسنده