تندیس دویست و هفتاد و دو

مجله تندیس -شماره 272 – 02 اردیبهشت 1393

در این شماره می خوانید:272-1

  • نقد
  • گالری گردی | چاپ و نکاهی تازه به آن | فقدان باوران با چه لحنی در مورد نقد…| در بستر حاصلخیز طراحی
  • آتلیه گردی
  • آتلیه ی شهلا حبیبی
  • گفتگو 
  • گفتگوی شهروز نظری و ویم دلووی
  • نقاشی
  • درباره نقاشی های کریس اُفیلی
  • مجسمه
  • مجسمه های ماریا روبینکه
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

 

نویسنده