خانه | نقد و بررسی | نقد | سوژه قلمروزدایی شده، توده در حرکت-۱ از استودیو ۵۱

سوژه قلمروزدایی شده، توده در حرکت-۱ از استودیو ۵۱

نگاهی به “توده در حرکت-۱” از استودیو ۵۱، در گالری آران
سوژه قلمروزدایی شده

سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده

توده در حرکت-1 استودیو 51“استودیو ۵۱”، جهتِ انجامِ پروژه‌های مشترکِ بهار صمدی و نوید سلاجقه، در سال ۱۳۹۴ فعالیتِ خود را آغاز کرد. پروژه‌هایی که با تلاش بر بازیافتِ مواد صوتی-تصویریِ از قبل موجود و عبور دادنِ آنها از رسانه‌های مختلف، خرده روایتها و یا “سرِهم بندی” هایی (اسمبلاژ) را، این بار در یک فضا – زمانِ آلترناتیو ارائه می‌دهند.این رسانه ها گستره‌ای از تصاویر متحرک تا اجرا، چیدمان و نقاشی را در بر می گیرند. ماحصلِ این سرِهم بندی، تولید تجربه‌ای لمسی- بصری – شنیداری با خلقِ روابطِ جدید میانِ محتوا و بیانِ مواد است. “استودیو ۵۱”، همچنین، زمینه‌ای است برای تجربه‌ی این دو هنرمند در کشف روش‌های جدیدِ با هم کار کردن، و نگریستنِ در تغییرات ماهوی این همکاری از پروژه‌ای به پروژه‌ی دیگر.

(مقدمه کتابچه نمایشگاه)

توده در حرکت-1 استودیو 51با توجه به نوع رویکرد استودیو ۵۱ در تعریف پروژه و تولید اثر، و میل به بازتولید و تکیه بر امر کثیر چه در ساختار همکارانه و سوژه گریزِ خود و چه در نوع برخورد با مدیوم و البته تکیه بر بستر نظری مشخص، بهتر آن است که با آثار این مجموعه هنری از منظر دسته‌بندی‌های مدیومی مواجه نشویم. “توده در حرکت-۱” مجموعه‌ای است از هم‌نشینی‌های تصویری-صوتی متعدد که هر یک امکانی است برای بازتولید دلالت‌های معنایی تازه، چه در ارتباط میان اجزاء، چه در خود اجزاء و چه در ارتباط سرهم‌بندی‌ها با یکدیگر. در اینجا مخاطب با شیئیت هنری روبرو نیست بلکه با پاره پاره هایی از نگاه به مسئله‌ای واحد اما گسترش یابنده مواجه است که به او امکان بازاندیشی بستر نظری مجموعه و نیز دلالت‌های انضمامی آن را همزمان می‌دهد. در اینجا نشانه‌ها و دلالت‌ها به صورتی شناور بینابین آثار از تصویری به دیگری در حرکت و تبدیل  و بازگشت و حرکت دوباره هستند.

توده در حرکت-1 استودیو 51با آنکه در تولیدات استودیو ۵۱  وجه نظری غالب بنظر می‌رسد، اما وجه مبانی زیباشناختی تجسمی نیز کنار نهاده نشده. می‌توان در بسیاری از آثار چاپ و نقاشی این نمایشگاه از منظر تجربه زیباشناختی سهیم شد، در عین آنکه پا در گستره مفهومی صرف نیز دارند. پروژه‌های استودیو ۵۱ نمونه‌های موفقی هستند از بهره‌گیری از نظریه در حیطه عمل خلاقه. با مبنا قرار دادن کنش باز-یابی بعنوان عمل اصلی خود، استودیو ۵۱ رویکردی انتقادی را پی می‌گیرد و به پرسش از امرِ انضمامی با احضار آن در بستر سخنی انتزاعی می‌پردازد. آثار این مجموعه مخاطب را در حوزه نقد جامعه شناختی و نیز مفاهیم انتزاعی به بازاندیشی وا می‌دارد.  توده در حرکت-1 استودیو 51

مدعای نظری استیتمنت هنرمندان این گروه هنری، در روند تولید آثار و شیوه طرح مسئله در آن‌ها و نیز شیوه ارائه و انتخاب مدیوم، قابل پیگیری است و می‌توان این را نقطه قوت تولیدات هنری این گروه دانست. اشاره به نظریه ریزوم دلوز و گتاری و ارجاع به بخش‌هایی از نوشته‌های این دو، رویکرد نظری استودیو ۵۱ را برای مخاطب روشن و قابل ردیابی می‌سازد. با این حال بدون اشاره به خودِ نظریه، باز هم آثار این نمایشگاه توان ارتباطی خود را از دست نمی‌دهند، چراکه به دنبال اثبات نظریه یا توضیح آن نیستند، بلکه بر اساس داده‌های آن برساخته شده‌اند. سیستم ریزومی در شکل دادن به این سرهم‌بندی‌ها و بلوک‌ها به صورت ساختاری نقش داشته نه آنکه بطور مثال گسترش ریزومی صرفا در ساحت فرم بازنمایی شده باشد.توده در حرکت-1 استودیو 51 مسئله دیگر وارد کردن و استفاده از نظریه در بستر نقد اجتماعی است؛ نظریه تنها در سطح انتزاعی بازیابی نشده بلکه به گستره واحدهای انسانی و شهری بسط داده شده بی‌آنکه به تاریخ مشخصی محدود شود؛ با آنکه در آثار  داده‌های تصویری مربوط به مکان‌ها و وقایع تاریخی مشخصی بازیابی شده اما با تغییر بستر سخن و تبدیل این مواد خام به یک امکان تازه برای بازاندیشی در افقی متفاوت، این‌ها از محدوده زمانی مشخص خود رها شده و وارد قلمروی معنایی تازه‌ای شده‌اند.توده در حرکت-1 استودیو 51

توده در حرکت-1 استودیو 51

در مجموع می‌توان پروژه های استودیو ۵۱ را نمونه قابل استنادی از هنر معاصر دانست که در شیوه‌های تولید و مضامین، ویژگی‌های هنر معاصر و البته زیست معاصر را در خود دارد. ویژگی‌هایی چون تکیه بر نظریه،‌ مدیوم گریزی، تکثیر، گشودگی به تأویل و در مقیاس گسترده‌تر سیستمی؛ سوژه گریزی و‌ مرکززدایی. شاید نتوان بهره گیری از نظریات نظام گریزی چون نظریه دلوز و گتاری را بطور قطعی برای باز‌اندیشی در مورد مفاهیم امروز جامعه ما راهگشا یا کافی دانست، اما به همین دلیلِ “غیر قطعی بودن” می‌توان ضرورت باز‌خوانی و ارائه چنین نظریاتی را آن هم از مجرای هنر به عنوان امکانی برای گشایش فروبستگی‌های بنیادین و محو کردن مرزهای مفاهیم قطعی و از پیش موجود پذیرفت.توده در حرکت-1 استودیو 51

“توده در حرکت-۱” در ادامه مسیر خود امکانات دیگری را با مخاطب به اشتراک خواهد گذاشت؛ “توده در حرکت –۲” در “پروژه های آران”.

توده در حرکت-1 استودیو 51

نقد نمایشگاه‌های دیگر به قلم سحر افتخار زاده را اینجا بخوانید:

امین شجاعی نور و وایرونمنت سورفیس ایرانشهر

نورو وایرونمنت امین شجاعی در فضای هنری سورفیس ایرانشهر

نگاهی به نورو-وایرونمنت؛ نمایشگاه انفرادی آثار امین شجاعی در فضای هنری سورفیس ایرانشهر تعامل بیرون و درون سایت تندیس به قلم سحر افتخار زاده امین شجاعی در نمایشگاه اخیر خود مجموعه‌ای از نقاشی، حجم و چیدمان را به نمایش گذاشته است. در کنار مجموعه جدید، نمونه‌هایی از آثارگذشته او نیز به چشم می‌خورد. می‌توان دوره‌های …

۰ comments
محمد علی بنی‌اسدی

انسان وانهاده، نمایشگاه رنگ رخسار محمد علی بنی‌اسدی

انسان وانهاده | نگاهی به “رنگ-رخسار”محمد علی بنی‌اسدی نمایشگاه نقاشی‌های محمد علی بنی‌اسدی در گالری “ساربان” به هنربانی امیر سقراطی سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده  هنر محمد علی بنی‌اسدی را نمی‌توان به یک مدیوم مشخص محدود کرد، با این وجود در نمایشگاه رنگ-رخسار، بنی‌اسدیِ نقاش را می‌بینیم. امیر سقراطی در یادداشت خود بر نمایشگاه، …

۰ comments
طبیعت بیجان

نابجایی، نقد نمایشگاه طبیعت بیجان با حضور ۴۳ هنرمند

نابجایی، نقدی نمایشگاه طبیعت بیجان با حضور ۴۳ هنرمند نمایشگاه گروهی «طبیعت بیجان» با هنربانی هانی نجم در گالری فردا سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده هانی نجم به درستی خود را نقاش می‌داند و مایل نیست مشخصا عنوان کیوریتور یا هر ترجمه‌ای برای این کلمه را به خود نسبت دهد. اما به هر روی، …

۰ comments
هنر و تجارت

پیوند میمون هنر و تجارت

پیوند میمون هنر و تجارت نگاهی به گشایش مجموعه نمایشگاهی سرفیس Surface در ساختمان تجاری هدیش سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده گالری ایرانشهر با همکاری گروه طراحی هدیش مکان جدیدی را در ساختمانی تجاری با همین نام به فعالیت هنری-اقتصادی خود اختصاص داده و به نوعی ویترین جدیدی برای ارائه هنر پیشنهاد کرده است. …

۰ comments

 

 

نوشته‌های پیشنهادی

بازگشایی گالری های تهران پس از قرنطینه کرونا

آغاز به کار چند گالری پس از ماه‌ها قرنطینه در تهران

آغاز به کار چند گالری پس از ماه‌ها قرنطینه در تهران بازگشایی گالری‌های آران، آس ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.