تندیس دویست و شصت و پنج

مجله تندیس -شماره 265 – 11 دی 1392

در این شماره می خوانید:265-1

 • نقد
 • پول پول می آورد ! | زنان در گردونه ی الوان قاجار | نقاشی ؛ اعتراف کردن نزد دیگران | بیهوده در سپیدی آرام گرفته اند
 • تندیس تندیس
 • درباره ی اسماعیل عباسی
 • عکس
 • عکاسی و عکاسان معاصر ازبکستان
 • آتلیه گردی 
 • آتلیه ی مریم زندی
 • مجسمه
 • هنر تنها دستاویز نقد دنیای مدرن
 • نگاه
 • مختصر چیزهایی از استاد
 • هنر جدید
 • به عراقی شلیک کن
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده