ممنوعیت خرید و فروش اثر به سرقت رفته صادق تبریزی

انجمن هنرمندان نقاش ایران در پی سرقت اثر خط استاد صادق فرج تبریزی در خانه هنرمندان با درج و انتشار تصویر این تابلو که در اندازه ۱۷۰×۱۷۰ سانتی متر میباشد ، از تمامی دست اندرکاران و کلکسیون داران درخواست کرده است که از خرید و فروش  غیرقانونی این تابلو پرهیز کنند و مراتب را به انجمن هنرمندان نقاش سریعا اطلاع دهند .

تابلوی به سرقت رفته صادق تبریزی در خانه هنرمندان
تابلوی به سرقت رفته صادق تبریزی در خانه هنرمندان

نویسنده