تندیس صد و پنجاه و چهار

مجله تندیس – شماره 154 – 06 مرداد

1388

در این شماره می خوانید:154-1

  • نقاشی
  • نیم رخ علی اصغر پتگر  | نظر در تو میکنم ای بامداد
  • پرونده
  • تاریخ تجسمی
  • گرافیک
  • بیماری برگر در اثر کشیدن سیگار | اوکی یونه ژاپنی در امریکا |لیسیتسکی
  • مجسمه
  • تاثیرات متقابل عکاسی و مجسمه سازی
  • هنر جدید
  • خواهم آمد
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده