جان های موازی در نگارستان آن

| نگارستان آن
| نمایشگاه انفرادي نقاشي
| عنوان:  جان های موازی
| هنرمند: راضیه پورسالاری
| گشایش: 17 بهمن93، 16-20
|  پایان: 29 بهمن
| بازدید: يكشنبه تا پنجشنبه 11-20 و جمعه‌ها 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان سئول(بالاتر از ميدان شيخ بهايي)، شماره40
| تلفن: 88603050

منبع (+)

Aun-6

نویسنده