نمایشگاه نقاشي در گالري هفت ثمر

| گالري هفت ثمر
| نمایشگاه انفرادي نقاشي
| هنرمند: آیتای خرمی نژاد
| عنوان: –
| گشایش: 17 بهمن 93، 16-20
| پایان: 22 بهمن
| بازدید: همه روزه  16-20
| آدرس: تهران، خيابان مطهري، خيابان كوه نور، كوي پنجم، شماره 8
| تلفن: 88731403

منبع (+)

7-samar-1

نویسنده