فراخوان دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

فراخوان دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

فراخوان دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک در سه بخش برگزار می‌شود:

۱-بخش علمی (مقالات)
۲-بخش نمایشگاهی (پوستر)
۳-بخش کارگاههای آموزشی-تخصصی

فراخوان دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

اهداف سمپوزیوم:

۱- توجه و التزام به دیدگاه ” پژوهش محوری” در عرصه هنر- صنعت گرافیک و مطالعات بینا رشته ای.
۲- پیوند و تعامل رشته های هنری به ویژه گرافیک با رشته های مختلف دیگر.
۳- ارتقاء سطح کیفی علمی دانشجویان هنر و آشنایی با مطالعات بینا رشته ای.
۴- آشنایی با شیوه ها و جریان های هنری به روز و کار آمد در عرصه گرافیک ایران در عرصه خلق اثر.
۵- معرفی نسل جدید طراحان گرافیک ایران.
۶- پاسداشت روز جهانی گرافیک به عنوان رخدادی مهم در تقویم گرافیک جهانی.

حامیان:

فراخوان دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

 

فراخوان دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیکجهت اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مراجعه نمایید:

فراخوان دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

نویسنده