«انسان در هنر و انديشه هند» در فرهنگستان هنر

نشست تخصصي «انسان در هنر و انديشه هند» روز چهارشنبه 29 بهمن در فرهنگستان هنر برگزار مي‌شود.
به گزارش تنديس به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر، نخستين نشست تخصصي از سلسله نشست‌هاي «از شرق تا شرق» با موضوع «انسان در هنر و انديشه هند» با همكاري پژوهشكده هنر و معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر برگزار مي‌شود.
در اين نشست نصرالله تسليمي استاديار دانشگاه علم و هنر، حسين سلطان‌زاده استاد دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز، حميدرضا قليچ‌خاني پژوهشگر حوزه زبان فارسي و خوشنويسي، بهنام كامراني استاديار دانشگاه هنر و منصور مهرنگار استاديار دانشكده تربيت مدرس، سخنراني مي‌كنند.
نشست تخصصي «انسان در هنر و انديشه هند» روز چهارشنبه 29 بهمن، ساعت 14 در سالن همايش‌هاي فرهنگستان هنر به نشاني خيابان ولي‌عصر(عج)، پايين‌تر از چهارراه طالقاني، شماره 1552 برگزار مي‌شود. شركت در اين نشست براي تمامي علاقه‌مندان آزاد است.

نویسنده