پی نوشتِ مُرکب نمایشگاه نقاشی‌های حامد بهروزکار در گالری ابد

پی نوشتِ مُرکب نمایشگاه نقاشی‌های حامد بهروزکار در گالری ابد

گالری ابد
نمایشگاه پی نوشتِ مُرکب
نمایشگاه نقاشی های حامد بهروزکار
به کوشش امین شاهد
گشایش ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ تا ۲۰
تا ۲۸ اردیبهشت
بازدید همه روزه بجز دوشنبه ها ۱۶ تا

پی نوشتِ مرکّب

جهان تصویری بهروزکار را از نمایشگاهِ “مراسلات مشرقی” جدی تر پی گرفته‌ام. نگاره‌هایی نیم تجریدی و نیم تغزلی با پرداخت‌هایی نفس گیر که تکرار می شوند.

نقاشی‌های این مجموعه‌ی او همچنین رمانتی سیزمی حالتگرا دارند که آن را در لایه‌های تفکیک شده‌ی عناصر بصری با هندسه و موجوداتی ویژه پنهان کرده‌ است. همچون نقش مایه‌های رسوب کرده، آینه‌های زنگار بسته‌ای که تاب و توانِ شکستن‌شان نیست، اما همچنان زندگی را زیر پوسته‌ای سوخته از وهم و تاریکی نفس می کشند.
عناصر بصری در کارهایِ او یک به یک قابل تفکیک اند که در غایت خود به انسجامی شخصی می رسند. عناصری همگون و تکرار شونده چون اذکار مرکب صوفیان با تعاریفی نامتجانس. او نقاشِ طبیعتی بحران زده است، آمیحته به آرایه‌های ادبی و تاریخی که نشانه‌های قراردادی از پیش دیکته شده را پس می زند و تناسب‌های تصویری و معنایی را در کنار یکدیگر به نمایش می گذارد. بی شباهت به دیگری و در عین حال به ثمر نشسته.

امین شاهد – اردیبهشت ۹۷

حامد بهروزکار گالری ابد

نویسنده