نمایشگاه گروهی نقاشی

unnamed (2)
| گالری هفت ثمر
| نمایشگاه گروهی نقاشی
| هنرمندان:محسن حسین مردی-عاطفه حسینی-شهلا صفارزادگان-میترا مبین زاده جیران مهدوی-صباه میاحی منش
| عنوان: –
| گشایش: ۱ اسفند ۹۳، ۱۶-۲۰
| پایان: ۶ اسفند
| بازدید: همه روزه  ۱۶-۲۰
| آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوی پنجم، شماره ۸
| تلفن: ۸۸۷۳۱۴۰۳
VENUE:HAFTSAMAR GALLERY
EXHIBITION:PAINTING
ARTISTS:MOHSEN HOSEIN MARDI-ATEFEH HOSEINI
SHAHLA SAFAR ZADEGHAN-MITRA MOBIN ZADEH
JEYRAN MAHDAVI-SABAH MAYADI MANESH
DATE:20-25 FEB 2015
ADDRESS:8,5TH ALLEY,KOOHENOOR ST,MOTAHARI AVE
TEL:+9821  88731403

نویسنده