خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم
فصل دوم  بخش سوم  گستره دنیای رمانتیک

تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی


خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم
بنابر تعریف بودلر برخی رمانتیسم را معادل مدرنیسم می‌گیرد و آن را مشرب دنیای نو می‌دانند. ریشه رمانتیک از رمانتیسم می‌آید و در اواخر سده ۱۸ در میان ‌منتقدان ادبی آلمانی به منظور متمایز کردن مشخصات مدرن از کلاسیک باب شد. یوهان ‌ولفگاگ گوته (۱۷۴۹-۱۸۳۲) از پیشگامان رمانتیسم آلمان در حدود چهل سال پس از آغاز جنبش گفته بود؛ تمایز بین شعر کلاسیک و رمانتیک که اکنون در سراسر دنیا گسترش یافته، چنین دسته بندی را سبب شده است.
باکستن هنرمند سده ۱۸ به سنت به مثابه چیزی تاریخی می‌نگرد. پس چگونگی پاسخ او به قالب کلاسیک است که به حساب می‌آید. وقتی خردگرایی زیر سوال می‌رود، پاسخ هنرمند به قالب کلاسیک جنبه‌ای عاطفی بخود می‌گیرد و پاسخ عاطفی به قالب کلاسیک، یعنی برخورد رمانتیک با سنت.خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم
رمانتیسم پدیده‌ای مربوط به آغاز عصر جدید بود، پاسخی عاطفی به دگرگونی‌های پرشماری که آغاز شده بود، اکنون نوعی انسانگرایی ذهنی و فردگرا جایگزین انسانگرایی عقلانی رنسانس و باروک می‌شد. رمانتیسم تاریخگرایی را ادامه داد و به تاریخ به مثابه مخزنی از آموزش های طبیعی برای تصحیح نقصان‌های زمان حال ارج گذارد. از نظر رمانتیک‌ها جهان، دیگر دنیایی برونی و قابل شناخت در پرتو عقل نبود، بلکه مجموعه نیروهای موثر بر فرد تلقی می‌شد. رمانتیسم احساس دوره قبلا زندگی شده را دارد رمانتیسم زمان گذشته را به سان هستی پیشین به یاد می آورد.خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم
گریز به آرمان شهر و قصه پریان به دنیای ناآگاه خیالی به کودکی و طبیعت به رویاها و جنون همگی پالوده زندگی فارغ از رنج و محرومیت بودند. اساسا رمانتیک ها در برابر واقعیت، موضعی نااستوار داشتند، رویگردانی محض یا پذیرش بدون مقاومت.
رمانتیک همواره بر آن بود که هویت واقعیت خودش است. روسو ارزش فرد را اینگونه موعظه کرد «من ممکن است بهتر از دیگری نباشم، اما دستکم از دیگری متفاوتم».خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم
احساس شور وتخیل از پایه‌های آفرینش رمانتیک هستند، رمانتیسم از درون کلاسیسیم نو زاییده شد، گوته دراین باره گفته بود: کلاسیسیسم یعنی سلامت و رمانتیسم یعنی بیماری.
جوانی باتیستا پیرانزی (۱۷۲۰-۱۷۷۸) نخستین هنرمند سده ۱۸ که از طریق تجسم مضمون‌های هول انگیز به رمانتیک راه یافت، از زمانه‌اش فراتر رفت و جنبشی ضد کلاسیک در رم به راه انداخت.
جان هنری فیوزلی (۱۷۱۴-۱۸۲۵) سوییسی شیوه‌گری رمانتیک را از رم ‌به خاستگاه‌های رمانتیسم (انگلیس و آلمان) منتقل کرد. فیوزلی بیش از سایرین از صور هراسناک «داوری واپسین» بهره گرفت که البته به پای غول‌های میکلانژ نرسیدند.خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم
ویلیام بلیک (۱۷۵۷-۱۸۲۷) شاعر و مصور چاپگر انگلیسی او در شعر و ‌نقاشیش منظره‌ای ارائه داد که در آن بشر از طریق نیروهایش مستقیما با جهان فوق طبیعی پیوسته است او ‌بارها تاکید می‌کند؛ که از طبیعت طراحی نمی‌کند و تجسم‌های ذهنیش به مراتب روشن‌تر و زنده‌تر از از دنیای پیرامون است؛ بطور معمول بلیک را یک هنرمند پندار پرست و خیالپرداز معرفی می‌کنند او ‌در دوران‌کهولتش صد تصویر رنگی برای کمدی الهی دانته ساخت.
واکنش بعدی از آن انگر بود او با طرز تلقی خاصش از کلاسیسیسم تحت تاثیر زمان، رنگ رمانتیک به خود گرفت، او به اسلوبی در طراحی دست یافت که نه فقط پالایش شکل، بلکه آگاهی حسی نسبت به شی را تامین می‌کرد، در کار او‌ گاهی شکل‌های عینی بر الگوهای آرمانی برتری جستند . کانون‌های هنر رمانتیک بر حسب زمان و‌مکان تغییر می‌کنند، قهرمان گرایی نظامی که توسط ناپلئون بنا نهاده شد محرک نقاشی رمانتیک بود.خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم
در آلمان اجبار فزاینده برای تحقق هویت ‌ملی در انگلستان انقلاب صنعتی بود که بر منظره پرتوی تازه افکند و در اینجا بود که رمانتیسم اوج‌گرفت، اسپانیا از موج ‌رمانتیسم بر کنار بود با این حال فرانسیسکو گویا (۱۷۴۶-۱۸۲۸) از لحاظ زمانی به رمانتیسم تعلق داشت. او‌نماینده، راستین دوران گذار عصر عقل به عصر رمانتیک بود. درونمایه هنر گویا، غفلت آدمی از گرانبهاترین قوه ذهنیش یعنی عقل، نتایجی شوم به بار می‌آورد که حتی گاهی به کینه جنون آمیز آدمیان می‌انجامد.خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم
آدمی از یک سوعرصه نبرد بین جهل و شهوت و موهوم پرستی و ‌وقار و زیبایی و از سوی دیگر لذت است. او‌میخواهد بگوید که دید شخصیش یک‌دید عام‌ و ‌مشترک است؛ و درست می‌گوید. گویا همچون‌روشنفکران فکر می‌کرد کلیسا و نهادهای کشیشی مسبب اصلی فروخفتن نیروی عقل هستند. او همچنین یکی از بزرگترین استادان گرافیک بود و در مجموعه فجایع جنگ با استفاده از سادگی فوق العاده شکل‌های واضح و روشن و تاریک، تابلوی هولناک مرگ را‌شرح میدهد. هنر او با بهره جویی از طنز بی‌امان و ترکیب‌بندی نوآورانه همچون تازیانه‌ای بر پیکر خودخواهی‌های آدمی فرود می‌آید، برخی از منتقدان گویا را نخستین و بزرگ‌ترین نقاش پوچی میدانند؛ آندره مارلو، بزرگ‌ترین مفسر دلهره در باختر زمین میگوید‌: «گویا مصیبت‌هایی را باز مینمود که به وقوع میپیوستند، بنابراین پیشگویی او‌نه فقط بر عمق فاجعه نمی‌افزایند بلکه تا حدی درباره آن درس میدهد. او نشان میدهد که انسان می‌تواند نتیجه اعمالش را پیش بینی کند و این نخستین گام در جهت آن است که علت‌ها تحت نظارت درآیند و مهار شوند.»خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، جریان رمانتیسمشماره‌های پیشین خلاصه کتاب درجستجوی زبان نو را اینجا بخوانید:

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، از روکوکو تا کلاسیسیسم نو

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، از روکوکو تا کلاسیسیسم نو | قسمت چهاردهم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، از روکوکو تا کلاسیسیسم نو  قسمت چهاردهم | فصل دوم بخش دوم تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی ژان باتیست گروز (۱۷۲۵-۱۸۰۵) نقاش فرانسوی، صحنه‌هایی را تصویر کرده که از حیث نتیجه گیری اخلاقی جالب‌اند، ولی از لحاظ هنری چندان ارزشی ندارد. او می‌کوشید با تجسم زندگی روستایی، قلبها را متاثر کند. هنر او یکی از پل‌هایی بود که روکوکو را به راه تازهِ کلاسی‌سیسم مربوط می‌کرد. ژان‌باتیست شاردن (۱۶۹۹-۱۷۷۹) با […]

بدون دیدگاه

کتاب در جستجوی زبان نو

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، روکوکو و سنگینی بار گذشته

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت سیزدهم: فصل دوم  بخش اول  سنگینی بار گذشته تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی   اصطلاح (روکوکو) توسط ایتالیایی‌ها از واژه فرانسوی رکای به معنای صدف‌ها و سنگ‌های خرد و نامنظمی که برای زینت‌کاری فضای داخلی به کار می‌رفت مناسبت داشت. کلاسیسیسم صورتگرا و رکوکو هر دو جلوه‌ای از باروک تزئینی بودند؛ گو اینکه اولی کنش عقلی و مقید و دومی برخورد احساسی و روان را مبنای تجسم […]

بدون دیدگاه

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت دوازدهم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، قسمت دوازدهم، سنگینی بار گذشته

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوازدهم تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو و درآمد فصل دوم سنگینی بار گذشته تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، گر چه انتزاع‌گرایی ناب بر نقاشی غرب غالب شده بود، حرکت‌هایی در مسیر هنر فیگوراتیو در آثار نقاشان جوان به چشم می‌خورد. این نقاشان سنت تجربیات کوبیست‌ها و اکسپرسیونیست‌ها را […]

بدون دیدگاه

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو پیتر بروگل

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت یازدهم، واقعیت چیست؟

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت یازدهم تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی سرانجام نوگرایی غرب به انتزاعگرایی می‌رسد. در هنر آبستره تصویر چیزها به سمتی می‌رود که به وسیله ادراک نمی‌توان بدان راه یافت. این هنر می‌خواهد بطور بیواسطه به سوال «واقعیت چیست» پاسخ گوید. پیشگامان هنر آبستره کاندینسکی، کوپکا (۱۸۷۱-۱۹۵۷) ماله ویچ (۱۸۷۸-۱۹۳۵) و […]

بدون دیدگاه

در جستجوی زبان نو نقاشان

در جستجوی زبان نو | واقعیت از منظر نقاشان امپرسیون تا سورئال

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | واقعیت از منظر نقاشان امپرسیون تا سورئال قسمت دهم: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول، بخش ششم: پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در اصل خود هنرمند است که با سرشاری قلب خویش به جهان زندگی می بخشد و بدین‌گونه به واقعیت اهمیت و معنی می‌دهد. ون گوک آفریننده واقعیتی نو و معنوی است؛ که در هنرش همچنان‌که در […]

1 comment

دنیای نو نقاشی امپرسیونیسم

پدیده های دنیای نو | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

پدیده های دنیای نو | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت نهم: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول، بخش ششم: پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاشی رمانتیک انگلیسی که با چهره نگاری آغاز شده بود اکنون در منظره سازی رخ می نمود، ترنر(۱۷۷۵-۱۸۵۱) و کانستبل(۱۷۷۶-۱۸۳۷) از استادان این مکتب انگلیسی بشمار می‌آیند؛  و هر دو نکات نامکشوف طبیعت را می‌جویند. اولی با نیروی تخیل […]

بدون دیدگاه

نگارخانه در دنیای هنر

چگونگی پیدایش نگارخانه در دنیای هنر

چگونگی پیدایش نگارخانه در دنیای هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید | قسمت هشتم فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی یکی از مشخصات دنیای نو گسترش امکانات و همه گیر شدن فرهنگ است؛ آموزش هنری که پیش از این در انحصار خواص بود همگانی شد. هنرکده‌ها افزایشی بی‌شمار یافت. لیتوگرافی و سایر روش‌های چاپ دستی تولیدات هنری […]

بدون دیدگاه

تحول هنر

تحول هنر در نوسانات عمیق اجتماعی

تحول هنر در نوسانات عمیق اجتماعی | قسمت هفتم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی مفهوم دنیای نو با تحول انقلابی در چند کشور غربی شکل می‌گیرد؛ اما به زودی به یک مفهوم عام بدل می‌شود. در دنیایی که به سبب خصلت مدرنش کاملاً از دنیای قدیم متمایز شده و همواره در حال نوتر شدن است؛ همه قاره‌ها عرصه پژواگ […]

بدون دیدگاه

عصر جدید

پیش‌درآمد عصر جدید خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

پیش‌درآمد عصر جدید |قسمت ششم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر جدید شروع دورانی آکنده از تنوع و تضاد است و مهمترین و نخستین اتفاق آن انقلاب صنعتی است؛ که در پایان سده هجدهم و انقلاب سیاسی بزرگ فرانسه بود. به بیان دیگر، سده هجدهم برای اروپا به منزله واپسین مرحله از روند فاصله‌گیریش از شرایط قرون وسطی بود […]

بدون دیدگاه

عصر باروک

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم قسمت پنجم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو |تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی باروک از دوره‌های تاریخی است که فلسفه هنر و علم بر هم انطباق کامل دارند. همانطور که فیلسوف باروک دیدگاهش را به سوی فضای لایتناهی می‌گشاید، هنرمند باروک بی‌کرانگی فضا را می‌جوید. نیرویی به سوی نامتناهی می‌رود و هماهنگی متناهی را پیوسته دچار مخاطره می‌کند. نور هم مانند […]

بدون دیدگاه

منریسم

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت چهارم  تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر رنسانس همچنین شاهد تحولی در آموزش هنر است؛ هنرمند دیگر همچون صنعتگر نیست بلکه کسی است که در انتخاب موضوع‌های هنری با متفکران زمان مشورت می‌کند، البته این دگرگونی تا زمان میکلانژ هنوز محسوس نیست. نخستین موسسات که شالوده آکادمی‌ها را پی‌ریزی کردند انجمن‌های […]

6 comments

رنسانس

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | تألیف روئین پاکباز، انتشارات نگاه قسمت سوم | تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در رنسانس مفهوم زیبایی برطبق اصول عقلی و منطقی یونان باستان تبیین می‌شود، آلبرتی زیبایی را به عنوان هماهنگی تمام اجزا تعریف می‌کند، به طوری که مهمترین اصل مورد قبول کلاسیسیسم ساختار اثر هنری، به گونه‌ای است که امکان ندارد بر آن چیزی بیفزاییم یا از […]

بدون دیدگاه

رنسانس

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوم: بستر شکل گیری هنر در دوران رنسانس تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاش اروپایی حدود پنج قرن طبیعت را الگو قرار داده بود و هدفش آن بود که تماشاگر را با دنیایی مشابه با جهان مرئی روبرو کند، و برای تحقق یافتن این هدف از شگردهای فنی مدد می‌گرفت که به عنوان میثاق‌های ارزنده (سنت بزرگ) شناخته می‌شدند. روند تاریخی سنت […]

بدون دیدگاه

هنر نقاشی پیتر بروگل

هنر نقاشی در عصر جدید | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی
مرور پرونده های سال ۹۶
دینا صنیعی نقاش و عکاس است، او تا کنون در بیش از ۴ نمایشگاه گروهی شرکت داشته و بیش از یک سال است در زمنیه تلخیص کتاب، تنظیم و تهیه گفتگوها با سایت تندیس همکاری دارد.

1 comment

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت دوازدهم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو، قسمت دوازدهم، سنگینی بار گذشته

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوازدهم تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو و درآمد فصل دوم سنگینی بار گذشته تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، گر چه انتزاع‌گرایی ناب بر نقاشی غرب غالب شده بود، حرکت‌هایی در مسیر هنر فیگوراتیو در آثار نقاشان جوان به چشم می‌خورد. این نقاشان سنت تجربیات کوبیست‌ها و اکسپرسیونیست‌ها را […]

بدون دیدگاه