رونمایی کتاب آنچنان که بودیم لیلی گلستان

رونمایی کتاب آنچنان که بودیم لیلی گلستان

رونمایی و جشن امضای کتاب آنچنان که بودیم با حضور لیلی گلستان، فواد نظیری و علی شروقی در شهر کتاب دانشگاه پنجشنبه ۳۱ تیر ماه ساعت ۶ برگزار میشود.

این کتاب را نشر حرفه هنرمند به چاپ رسانده است و این مراسم با همکاری شهر کتاب دانشگاه و نشر حرفه هنرمند برگزار خواهد شد.

لیلی گلستان در این باره میگوید:

تا آنجا که حافظه ام یاری می کند اولین نوشته ام در مطبوعات، جوابیه ای بود به اوریانا فالاچی که برای مصاحبه با شاه به ایران آمده بود. متأسفانه پیدایش نکردم، پس در اینکتاب نیامد.

اما از همان وقت یک کیسه ی نایلونی داشتم که هر آن چه را در مورد کتابهایم و بعد گالری ام و یا نوشته ای از خودم در مطبوعات آمده بود، می بریدم و در کیسه می انداختم. یک کیسه شد دو کیسه و بعد سه کیسه و در نهایت پنج کیسه پراز بریده های جراید. بعد از سال ها رفتم سراغ کیسه ها. یک به یک را گشودم و از میان نوشته ها، انتخاب کردم. در میان این گزیده ها چندتایش برایم عزیزتراند…

علاقه مندان به شرکت در مراسم رونمایی کتاب آنچنان که بودیم لیلی گلستان میتوانند به آدرس خیابان انقلاب، خیابان قدس نبش بزرگمهر، شماره ۹ مراجعه نمایند.

رونمایی کتاب آنچنان که بودیم