نقاشی های فرید قلی زاده

IMG_20150227_1354052| نگارخانه هفت آینه
| نمایشگاه نقاشی
|هنرمند:فرید قلی زاده
|عنوان نمایشگاه :برای چند شمعدانی نامقدس
انتخاب آثار:جلال الدین مشمولی
| گشایش :۷ اسفند ساعت ۱۶تا ۲۰ باقی روزها :۱۶ تا ۱۹ پایان:۱۳ اسفند
|نشست تخصصی:با حضور جواد حسنجانی و علی افتخاری نسب جمعه ۸ اسفند ساعد ۱۷
| نشانی:ساری خیابان مازیار کوچه مازیار یک تلفن:۰۱۱۲۲۱۲۶۱۳

 

نویسنده