بازنمایی ابراهیم اسکندری از قاعده بی قاعدگی زندگی ما

بازنمایی ابراهیم اسکندری از قاعده بی قاعدگی زندگی ما

نام گالری: پروژه های آران

عنوان: شهرآرا

هنرمند: ابراهیم اسکندری

ابراهیم اسکندری شهرآرا در پروژه های آران

ابراهیم اسکندری دغدغه اضمحلال و فراموش شدن عناصر و نمادهای شهری نظیر اتوبوسهای دوطبقه، تاکسی پیکان، جعبه های پست و باجه های تلفن را دارد. او توجه مخاطب را به جزییاتی که معمولا” سرسری گرفته میشوند جلب می کند، و اشیـا و ابزاری که علیرغم بار تاریخی و احساسات و خاطراتی که به همراه خود دارند، به دست فراموشی سپرده شده اند را به صحنه امروز باز می گرداند. همه چیز در ایران تغییر می کند، خیلی از اوقات به گذشته و تاریخ اهمیتی داده نمی شود، و همزمان عناصری هستند که مخصوصا” به محاق فراموشی رانده میشوند تا از حافظه جمعی زدوده شوند. زندگی ایرانی که به سهولت بریده و کوتاه و بی سرانجام می شود.
پیکان تحت لیسانس برای ۳۸ سال در ایران تولید شد. در سالهای اولیه مالکیت اتوموبیل پیکان نشانه ی از “رسیدن” بود: رسیدن به وضعیت اجتماعی مطلوب و امید به رفاه در آینده. نخست وزیر وقت آرزوی یک پیکان برای هر ایرانی را به شعاری اقتصادی مبدل کرد: بخشی از “خواب ایرانی”؛ ولخرجی ملی و سرخوشی و مستی از آشامیدن دلارهای نقتی آسان.
بعد از انقلاب پیکان زرق و برق خود را از دست داد، پیکان “جوانان” از رده تولید خارج شد و پیکان “کار”، ابتدائی و محکم، تنها انتخاب مردمی شد که صبورانه برای به دست آوردن آن صف کشیدند.چند سال بعد از جنگ مالکیت پیکان نشانی از شکست داشت، تعلق داشتن به طیف گسترده ی از مردم نجیبی که سالهای خشونت و جنگ را تحمل کرده بودند.
این سقوط اجتماعی و اقتصادی جوهره این مجموعه آثار ابراهیم اسکندری است: راننده ی که با تاکسی پیکان خود معاش خانواده را تامین می کند، و همانطور که قابل پیش بینی است به طور مداوم از وضعیت و زندگی خود شکایت دارد. شیری از اتوبوس دوطبقه پیاده می شود و نشانی “مهرآباد” را می پرسد و بدون کوچکترین درنگی راننده که با دنیای سوررئال و عجیب و غریب زندگی ایرانی کاملا” آشناست، مسیر “مهرآباد” را به شیر نشان می دهد.
قاعده بی قاعدگی زندگی ما، درد ایران، و تمام عجایب و توهمات آن و همزمان میل به بقا و حتی امید به گذر از مشکلات و آینده ی بهتر، این نمایشگاه را شکل می دهند. ابراهیم اسکندری با بهره از مهارت های خود به عنوان یک مجسمه ساز، نمائی کلی از تغییرات در روش زندگی ایرانیان را به تصویر می کشد، ملتی که بیش از هرچیز شاید نیاز دارد که که با درک ریشه مشکلات با واقعیت ها کنار بیاید و از توهمات دوری کند.

گشایش: ۱۹ مرداد ۹۷

بازدیدافتتاحیه: : ۴ تا ۸
بازدید روزانه: روزهای جمعه ۴ تا ۸ و روزهای دیگر ۱تا ۷ میباشد
نگارخانه روزهای شنبه تعطیل میباشد

آدرس گالری: زیر پل حافظ خیابان نوفل شاتو کوچه لولاگر پ ۵

تلفن: ۶۶۷۰۲۲۳۳

ابراهیم اسکندری شهرآرا در پروژه های آران

نویسنده