نمایشگاه عکس ویدئو در گالری شهركتاب فرشته

| گالری شهر كتاب فرشته
| نمایشگاه انفرادي عکس ویدئو
| هنرمند: محمد قزوینی
| عنوان: –
| گشایش: 22 اسفند 93، 16-21
| پایان: 12 فروردین 94
| بازدید: همه روزه از ساعت 11 تا 21
| آدرس: تهران، تجریش، خیابان دربندی (مقصود بیک)، نرسیده به چهارراه حسابی، پلاک 32، شهر کتاب فرشته
| تلفن: 22394639

سوغات لندن بازگویی خاطرات تازه واردیست به دنیایی ناشناخته. دنیایی که هم از لحاظ طبیعی و هم از لحاظ اجتماعی تفاوتهای ماهوی و بنیادی با سرزمین او دارد؛ راوی بر آمده از جهان افسانه ها و تواریخ ٬ میان خاک و گل در مواجهه با دنیای جدید در سرزمین زنگتر و خزه. مواجه با این دنیای غریب٬ در راوی٬ انگیزه ای نهانی را بیدار میکرد که باید شاهدی گیرد جهت یاد آوری؛ تا تحفه ای باشد پیشکش دوستان. پیشترها مسافر به علت غرب راه و سختی اسباب سفر میبایست مدتی در هر منزل اتراق می کرد. پس واگویه هایش از مشاهدات دقیقتر می بود از آنچه امروزه خاطرات و سوغات سفر نامیده اند؛ چه آنکه تحفه آن دیار را سر فرصت می خرید و با مردمان اختلاط داشت.
در هر حال سوغات کم عمق است و نیاز به مفسر دارد. نیاز به راوی که خاطره ی پشت آن را باز گوید. این رابطه برای عکاسی هم برقرار است: عکس٬ مرگ لحظه گرفته شده همچون سوغات که مرگ ابژه است و توتمی که جادوگرش باید همیشه از پی اش بیاید.

نویسنده