«هر روز ایران ۰۱» نمایشگاه گروهی عکاسی خیابانی

«هر روز ایران ۰۱» نمایشگاه گروهی عکاسی خیابانی
گالری رضائیان
عنوان:  Iran Daily 01  

هنرمندان: ارغوان شریفی نیا- آناهیتا رئوفی- آنیتا توکلی- آیدا پیغمبری- پرتو یگانه- زهرا بخشی- سپیده یعقوبی- غزاله دومیرانی- فاطمه بی سخن- نسترن سعیدی- یاس نجفی- مهدی میرجلیلی.

گشایش:  ۱۱ آبان ۱۳۹۷

خاتمه: ۳۰ آبان ۱۳۹۷

گرداورنده : مهدی میرجلیلی

 عکاسی خیابانی گالری رضائیان

نویسنده