عکس های قدیمی در موزه عکس‌خانه‌ شهر

تنديس: دویست و دوازدهمین نمایشگاه موزه عکس‌خانه‌ شهر با عنوان “مجموعه‌ای از عکس‌های قدیمی” دوشنبه ۱۷ فروردين ۹۴ گشايش يافت.

این نمایشگاه شامل ۲۹ قطعه از عکس‌های قدیمی و کمتر دیده شده از چهار عکاس دوره قاجار ناصرالدین شاه یه نام‌های آنتوان سوریوگین، عبدالله میرزا، ابراهیم‌خان صنیع‌السلطنه و تعدادی عکاس ناشناس است.
ابراهیم‌خان فرزند میرزا‌ احمدخان صنیع‌السلطنه است، میرزا احمدخان نویسنده کتاب عمل عکاسی است که معیرالممالک او را به اروپا فرستاد و عکاسی و کلیشه سازی را فراگرفت و ریاست عکاس‌خانه دارالفنون را بر عهده داشته است.
عبدالله‌‌میرزا قاجار در مدرسه دارالفنون فن عکاسی را فراگرفت و در عکاس‌خانه مبارکه دارالفنون به کار مشغول شد و سپس به کمک معیرالممالک در سال ۱۲۹۵ه.ق به فرنگستان فرستاده شد تا در این رشته تحصیل نماید، پس از بازگشتش مأموریت یافت که از برخی نواحی ایران عکس تهیه کند.
ناصرالدین‌میرزا ولیعهد محمدشاه، نوجوان بود که با فن عکاسی آشنا گردید و به آن علاقه مند شد. پس از رسیدن به سلطنت با مشاهده عکس‌هایی که عکاسان هیئت های نظامی و سیاسی و جهانگردان و اروپاییانی که در تهران بودند و از او و درباریان گرفته بودند، این علاقه رو به ازدیاد نهاد و خود دوربین در دست گرفت.
آنتوان سوریوگین گرجستانی الاصل از عکاسان معروف بود. ابتدا در تبریز سپس در تهران عکاس‌خانه‌اش را دایرنمود. علاوه بر عکس‌های عکاس‌خانه‌ای هنرمندانه او عکس‌های سوریوگین روی بیان و توصیفی که حاکی از شغل و طبقات اجتماعی آنان بود متمرکز گشت و تعدادی از عکس‌ها توسط عکاسان ناشناس گرفته شده که به دلیل مرسوم نبودن نوشتن اسم عکاس ناشناخته باقی مانده است.
علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از ۱۷ فروردین تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در روزهای شنبه تا چهارشنبه، صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و بعدازظهرها ۱۴ تا ۱۹ و پنج شنبه‌ها ۹ تا ۱۳ به موزه عکس‌خانه شهر مراجعه کنند. موزه جمعه‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل است.
آدرس: موزه عکس‌خانه شهر، میدان هفت‌ تیر، خیابان بهار‌شیراز، بوستان بهار‌شیراز

نویسنده