تندیس دویست و نود و سه

مجله تندیس -شماره 293 – 21 بهمن  1393

در این شماره می خوانید:293-1

  • گفت و نقد
  • زشتی غایت هنر نیست
  • نقد
  • ماده زدایی از هنر
  • مجسمه
  • آماده ی تولد ، آماده ی مرگ
  • نقاشی
  • هنرمندانی که باید شناخت – الکساندرا میر | دیوید سالی ؛در فراز و نشیب ها | خامدست گرایی در هنر

به همراه شانزده صفحه ویژه نامه ی تجلیل از استاد حسن حکمت نژآد

و تاسیس موزه گرافیک ایران

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده