عكس هاي مهرداد عسگری‌طاری

| گالری راه ابريشم
| نمایشگاه انفرادي عكس
| هنرمند: مهرداد عسگری‌طاری
| عنوان: توهم جاودانگی
| گشایش: ۲۱ فروردین۹۴ ، 16-20
| پایان: ۳۱ فروردین
| بازدید: يكشنبه تا چهارشنبه 15-19 و پنجشنبه تا جمعه 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، فرمانيه(خيابان شهيد لواساني)، شماره 103، (بين كامرانيه و دزاشيب)
| تلفن: 22727010

silk-road-4

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده