تندیس دویست و نود و چهار

مجله تندیس -شماره 294 – 05 اسفند  1393

در این شماره می خوانید:294-1

  • نقد
  • مارتین خونین ، مارگارت آرم | هنر و شیئیت
  • نقاشی
  • هنرمندانی که باید شناخت – جیلیان کارنگی | طنین و تآثر آثار معنادار | سلامی به استاد عبداله عامری
  • گفتگو
  • استمرار بصری مدرنیسم ایرانی
  • مجسمه
  • لباس یا مجسمه ، مجسمه یا لباس

 

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده