«برف» نمایشکاه گروهی عکس و ویدئوآرت

برف
نمایشکاه گروهی عکس و ویدئوآرت
گالری 14 چهارده

هنرمندان:
کورش ادیم
هوفر حقیقی
علی شکری
نازنین طباطبایی
محمدعلی فاموری
ساسان فهیمی
صمد قربان زاده
مهدی مقیم نژاد
محمودرضا نوربخش
آیلار هاشمی

کیوریتور: سعید مزینانی

افتتاحیه: جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت ۱۶ تا ۲۱
ادامه نمایشگاه: ۱۶ تا ۲۵ دی ۹۷
ساعت ۱۷ تا ۲۱
گالری شنبه ها تعطیل است.

آدرس: خیابان انقلاب، خیابان خارک، شماره ۱۴، گالری ۱۴

طراحی پوستر: استودیو مزین
برف نمایشکاه گروهی عکس و ویدئوآرت گالری 14 چهارده

برف نمایشکاه گروهی عکس و ویدئوآرت گالری 14 چهارده

برف نمایشکاه گروهی عکس و ویدئوآرت گالری 14 چهارده

برف نمایشکاه گروهی عکس و ویدئوآرت گالری 14 چهارده

برف نمایشکاه گروهی عکس و ویدئوآرت گالری 14 چهارده

نویسنده