گالری آران با حافظه شخصی– بازتاب جمعی

نمایشگاه منتخب فروردین ماه
نمایشگاه انفرادی چیدمان
عنوان: حافظه شخصی– بازتاب جمعی
هنرمند: ناصر بخشی
گشایش: ۲۱ فروردین ماه ۹۴
گالری آران

گالری آران

ناصر بخشی هنرمند خودساخته‌ی است که به دور از هیاهوی پایتخت در شهر تبریز زندگی می‌کند. او با قراردادن بخش‌هایی ازخاطرات خود و قسمتی ازحافظه بصری جمعی‌مان، در جعبه‌هائی که از محله‌های دور افتاده تبریز گردآوری می‌کند، مجموعه حاضر را به نمایش می‌گذارد.
این اسمبلاژها کیفیتی غیرقطعی دارند و به نظر مخازن امنی هستند که دربرگیرنده مستندات بصری زندگی و زمانه این هنرمند هستند و شاید در آینده هنرمند با قراردادن خاطرات و دریافت‌های جدید به‌طور مجدد به آنها بپردازد. قطعات پیش پا افتاده در کنار نقاشی‌ها و طراحی‌های خیره کننده در این کپسول‌های زمان قرار می‌گیرند تا کیفیتی شاعرانه بیابند. جعبه‌هایی که دیگر به کار نمی‌آیند و اسباب و وسایلی که روزی رنگ و رونقی داشتند، با آرامی کنار هم قرار می‌گیرند تا قصه یک زندگی را زمزمه کنند. خصلت صادقانه این آثار حتی بیننده را تشویق می‌کنند که بخشی از زندگی خود را در این جعبه‌ها به امانت بگذارد.
کیفیت کم نظیر نقاشی‌ها و طراحی‌ها، این آثار را به کلاسیک‌های امروزه تبدیل می‌کند. در کنار نقاشی‌هایی که از عکس کشیده شده‌اند و شبیه‌سازی واقعیت هستند، طراحی‌ها که شبیه‌سازی چیزی هستند که هیچوقت نبوده، قرار می‌گیرند و آمیزش دو ژانر، وجه دیگری به هیجان و اعجاز جعبه می‌دهد.
با وجود اینکه نقاشی‌های بزرگ با قدرت و زیبائی خود به تنهایی قابل تامل هستند، ولی جدا کردنشان از جعبه ها دشوار است. نقاشی‌های اندازه بزرگ «جزییات» جعبه‌ها هستند، که بیرون آورده شده و برجسته شده‌اند، در حرکتی مخالف با دیدن با ذره‌بین، گوئی که هر نقاشی برای گفتن مونولوگی از جعبه بیرون آمده. جعبه ها ذخایری از تصاویر و عناصری هستند که آرزوها و آرمانها و همچنین شکست‌ها و سردرگمی‌های سازنده خود را به تصویر می‌کشند. سازنده‌ی که یکی از میان ماست که یکی از میان بسیاری‌ از ماست.

[foogallery id=”6821″]

نویسنده