شاهنامه خوانی سعدی برای حافظ در گالری ثالث

شاهنامه خوانی سعدی برای حافظ 
گالری ثالث
نمایشگاه یزدان سعدی با عنوان «شاهنامه خوانی برای حافظ»


نمایشگاه یزدان سعدی

نمایشگاهی از مجموعه جدید نقاشی های یزدان سعدی به نام «شاهنامه خوانی برای حافظ» در گالری ثالث برگزار می شود.

یزدان سعدی فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه تهران است و «شاهنامه خوانی با حافظ» هفتمین نمایشگاه انفرادی این هنرمند است.
این مجموعه بر اساس نگاه پست مدرن نقاش نسبت به ادبیات، نگارگری و نقاشی شکل گرفته است.
سعدی درباره این مجموعه آثار می‌گوید: «تعداد آثار این مجموعه بسیار زیاد است، اما تنها صد اثر در سه سایز را در گالری ثالث به نمایش می‌گذاریم. نگاه اصلی به این آثار تلفیق نگارگری، ادبیات و نقاشی است، اما نه با نگاه مدرن، بلکه با نگاه پست مدرنیستی. حافظ از جنگ درونی و فردوسی از جنگ بیرونی و زمینی می‌گوید و در این آثار هر دو را در کنار هم داریم و نمونه‌های اینچنینی زیادی در بین آثار دیده می‌شود».
تاثیر آثار این مجموعه با آشنایی زدایی های تصاویر ذهنی ما همراه است.
«شاهنامه خوانی برای حافظ» در تاریخ 21 تا 26 تیرماه، روز جمعه از ساعت در گالری ثالث افتتاح می‌شود. زمان بازدید از این نمایشگاه هر روز از ساعت 10 تا 21 و جمعه ها از 16 تا 22 است.

گفتگوی جاوید رمضانی با یزدان سعدی را اینجا دنبال کنید.

نویسنده