بزرگان فروش نرفتند

بهار سیری؛ تندیس: حراج آثار بزرگان هنرى مدرن و معاصر خاورمیانه بونامز، بعدازظهر دو‌شنبه ۳۱ فروردین ماه برگزار شد.

بزرگان سپهری

حراج این دوره بونامز لندن بار دیگر با موفقیت هنرمندان ایران به پایان رسید. این حراج، بعدازظهر دو‌شنبه بیستم آوریل (۳۱ فروردین ماه) در لندن برگزار شد که با فروش موفق ١۶ اثر بزرگان ایرانى همراه بود. رکوردهاى اول، دوم و سوم حراج این دوره به فروش آثاری از حسین زنده رودى، سهراب سپهرى و فرهاد مشیرى تعلق گرفت. نقاشیخط‌های هنرمندانی مانند علی شیرازی، عین‌الدین صادق‌زاده و حنفى سه برابر قیمت اولیه به فروش رسید.

سید محمد احصایى، آیدین آغداشلو، نصرالله افجه‌اى، منیر فرمانفرمایان و احمد مرشدلو در این حراجى به فروش نرسیدند

رکورد اول فروش متعلق به تابلوی نقاشیخط حسین زنده‌رودی با فروش ١۴٧ هزار دلاری بود.
و جایگاه دوم فروش به طور مشترک به سه اثر تعلق گرفت: یک اثر  نقاشی از سهراب سپهری، تابلوی “الف” از فرهاد مشیری و تابلوی نقاشی هنرمند مصری محمود موسی. این سه اثر به قیمت ١٢٩ هزار دلار به فروش رسیدند.

نقاشیخط‌های هنرمندانی مانند علی شیرازی، عین‌الدین صادق‌زاده و حنفى سه برابر قیمت اولیه به فروش رسید

و مقام سوم نیز اثر دیگری از سهراب سپهری بود که به قیمت ١٢٠هزار دلار به فروش رسید.
در بین آثار نقاشیخط نیز رکورد فروش از آن على شیرازى شد که اثر او ۴٧ هزار دلار به فروش رسید. اثر عین الدین صادق‌زاده نیز٣٠ هزار دلار و نقاشیخط بابک حنفى نیز ٩ هزار دلار به فروش رسیدند.
همچنین آثارى از بزرگانی چون سید محمد احصایى، حسین زنده رودى، آیدین آغداشلو، فرهاد مشیرى، نصرالله افجه‌اى، منیر فرمانفرمایان و احمد مرشدلو در این حراجى به فروش نرسیدند.
گفتنی است در حراج بیستم اپریل بونامز لندن، ٧٧ اثر به حراج گذاشته شد.

[foogallery id=”7087″]

نویسنده