یادداشتی بر نمایشگاه گروهی عکس، آثار دانشجویان صالحه خوانساری

یادداشتی بر نمایشگاه گروهی عکس، آثار دانشجویان صالحه خوانساری
گالری فرشته
آگهی – گزارش نمایشگاه
به قلم نویسنده مخاطب: الهه رحمانی خاکی


صالحه خوانساری گالری فرشته

پیکتوریالیسم در میانه قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی و امریکایی اتفاقی بسیار خوشایند برای صنعت عکاسی بود چرا که نقش بسزایی در معرفی و برقراری ارتباط میان این شاخه هنری و جامعه مردمی برقرار کرد . یکی از مهمترین آن فتوژورنالیسم بود که یکی از جاذبه های کلیدی مجلاتی بود که از آن روزگار به بعد مقبولیتشان را مدیون همین نوع عکسها بودند ؛ از آن زمان به بعد عکاسی راه خود را از هنرهای دیگر جدا کرده و سبکهای متفاوتی را تجربه کرد . در ابتدا عکاسی آنالوگ بود و سپس با ورود به دنیای مدرن هنرمند عکاس با دوربین های دیجیتال و تکنولوژی روز به ثبت تک فرم های مورد علاقه خود می پردازند و مفاهیمی را در انتخاب عکسها از قبیل عکاسی طبیعت ، فاین آرت ، پرتره ، لند اسکیپ ، ماکرو و بسیاری قالبهای دیگر انجام می دهند . عناوینی که هر یک به تناسب کارکردشان می توانند ایجاد فضایی برای تامل و تفسیر از طریق درک  دیداری مخاطب ایجاد کنند . عکاسی را عموما می توان از لحاظ جلوه ی اجرا ، کاملا مکانیکی دانست چرا که هنرمند صرفا با زدن دکمه ایی به ثبت عکس و لحظه ی مورد نظرش می پردازد ولی نکته قابل تامل در این جاست که این ثبت لحظه در چه زمان ، مکان و با چه فکری گرفته می شود .

صالحه خوانساری گالری فرشته

در حال حاضر در جامعه هنری کشور خودمان نیز عکاسان با انتخاب سبک مورد نظر خود نمایشگاههای جالب توجهی را برپا می دارند . مدتی است که نمایشگاهی از عکسهای دانشجویان دانشگاه هنر به کوشش استادشان ؛ صالحه خوانساری در گالری فرشته برگزار شده است . آثاری که همگی تحت یک عنوان و یک سبک به اجرا درآمده اند ؛ این نمایشگاه با عنوان «آن» سعی در ایجاد فضا سازی متفاوت و نگرشی نو در کادر بندی کرده است ، به گونه ایی که مخاطب با بینش عامیانه ی خود المانهایی همچون شتاب ، حرکت و سرعت را در انتخاب این ابژه ها به یاد می آورد . آثار با به چالش کشیدن عرف مرسوم در عکاسی طبیعت با کنار زدن دیتیلهای موجود در تصاویر به سراغ تبدیل سبک رئال به اکسپرسیون رفته است . عکاسان با عکسهایی که در سرعت پایین شاتر و در حرکت از سوژه های مورد نظر خود گرفته اند سعی در القاء مفاهیمی با عناوین خیال ، ایهام ، حضور در بی نهایت و یا حتی کنش های لحظه ایی  کرده اند .

صالحه خوانساری گالری فرشته

در نگاهی اجمالی به آثار امکان درک این نوع سبک و خوانش هدف هنرمندان نزد مخاطب ایجاد می شود . سکوتی در ورای همه آثار وجود دارد که زنگ این سکوت جوهره ی تصویری و ذاتی آنها است . آثار هنرمندان به گونه ایی سلسله وار روایتگر سفری در طبیعت است که بدون هیچ توقفی با سرعت ، هیجان و چرخشی صوفی وار لحظه ها ، مکانها ، و ابژه ها ی موجود در طبیعت را به هم گره میزنند و حضوری رنگارنگ را برای ما ایجاد می کنند . استفاده از بوم کنتس برای چاپ عکسها بیننده را در نگاه اول به اشتباه می اندازد که شاید آثار نقاشی بر آن نقش بسته شده ولی با تاملی دوباره متوجه این ترفند هنرمندان میشود که این عکسها چگونه با نحوه ی چاپی متفاوت و با حذف زوائد و دیتیلهای رایج  به اجرا رسیده است .نمایشگاهی تمام رنگی از هنر مدرن اکسپرسیون در رنگ و سورئال در فرم مدعی این امکان است که می توان با استفاده از سطوح ساده و استوار آموزه های نظری و مولفه های انتقادی را به هم پیوند زد و انسان و گمگشتگی و شتاب را در زندگی با رویکردی جدید و اغواگرانه و تحت واژه سازی های مرسوم با دغدغه مندی هنرمندانه برای مخاطب تجلی ساخت .

صالحه خوانساری گالری فرشته

نویسنده