خسرو حسن زاده در گالري آن

| نگارستان آن

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| عنوان:  يا علي مدد

| هنرمند: خسرو حسن زاده

| گشایش: 4 ارديبهشت94، 16-20

|  پایان: 16 ارديبهشت

| بازدید: يكشنبه تا پنجشنبه 11-20 و جمعه‌ها 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)

| آدرس: تهران، خيابان سئول(بالاتر از ميدان شيخ بهايي)، شماره40

| تلفن: 88603050

Aun-7

نویسنده