گالری گلستان با آثار نقاشي

| گالری گلستان
| نمایشگاه انفرادي نقاشي
| هنرمند: حسين چراغچي
| عنوان: –
| گشایش: 4 ارديبهشت94، 16-20
| پايان: 9  ارديبهشت
| بازدید: همه روزه 16-20 (گالري روزهاي پنجشتبه تعطيل است)
| آدرس: تهران، دروس، خيابان شهيد كماسايي، شماره 34
| تلفن: 22541589

golestan-1

نویسنده