رکورد فروش اثری از کمال‌الملک در حراج ملی

رکورد فروش اثری از کمال‌الملک در حراج ملی
گزارشی از پنجمین حراج ملی ایران
مجله هنرهای تجسمی آوام

گزارش پنجمین دوره حراج ملی

پنجمین حراج ملی ایران با تمرکز بر آثار هنرهای سنتی روز جمعه 6 دیماه در شرایطی برگزار شد که در مجموع رقم فروشی بیش از 13 میلیارد تومان را به ثبت رساند و فروش تابلویی از کمال الملک در این دوره رکورد زد.

خانه حراج ملی با رویکرد تقویت بازار اقتصادی هنرهای سنتی ایران، بسترسازی برای رشد اقتصاد خلاق و حوزه های نوظهور در اقتصاد هنر و همچنین جلب توجه مجموعه داران ایرانی و خارجی به این ظرفیت بالقوه و اصیل هنر ایران در پنجمین حراج خود تعداد 38 اثر فاخر را ارائه کرد. این آثار در روزهای 4 و 5 دیماه 1398 برای علاقمندان به نمایش درآمد و روز جمعه 6 دیماه در محل خانه همایش حراج برگزار شد.

 در بین این آثار پرتره پیرنیا اثر کمال الملک بعد از رقابتی جدی با رقمی نزدیک به 3 و نیم میلیارد تومان به فروش رسید. البته رکورد فروش این دوره به فرش مکتب مقصود کاشانی اختصاص یافت که با مبلغ 5 میلیارد تومان به فروش رسید.

حراج امسال با تجلیل کوتاهی از چنگیز جلیلوند چهره ماندگار دوبله و صدا آغاز شد و اولین اثر ارائه شده قرآنی نفیس اثر میرزا بیگ نورالدین محمد رازی ورامینی با قیمت پایه 80 میلیون تومان بود که با قیمت 130 میلیون تومان به فروش رسید.

دومین اثر این حراج نیز قرآنی خطی اثر محمد کشمیری بود با قیمت پایه 150 میلیون تومان که به فروش نرسید.

«بدون عنوان»  نقاشی خطی اثر احمد میرزازاده با پایه 18 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و با رقم 26 میلیون تومان چکش خورد.

«دعای معروف درجات» اثر احمد نیریزی با قیمت پایه 135 میلیون تومان ارائه شد و به فروش نرسید.

«قرآن خطی» بسیار نفیس مربوط به دوره قاجار که با پایه 900 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و با همان قیمت پایه به فروش رسید.

«نسخه خطی دعا» اثر احمد موسوی با قیمت پایه 250 میلیون ارائه و فروخته شد.

«قرآن خطی» منسوب به زین العابدین محلاتی با قیمت پایه 200 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرسید.

«قطعه خطی اثر وصال شیرازی» با پایه 20 میلیون قیمت گذاری شده بود و در نهایت با رقم 39 میلیون تومان فروش رفت.

نسخه خطی از «مثنوی معنوی» با قیمت پایه 350 میلیون ارائه شد که به فروش نرسید.

«خوشنویسی» اثر عباس اخوین با قیمت 25 میلیون تومان ارائه و فروخته نشد.

«مجموعه خطی دعا» اثر احمد نیریزی با پایه 400 میلیون قیمت گذاری شده بود و با رقم پایه به فروش رسید.

مینیاتور «عشاق» اثر محمدباقر آقامیری با قیمت پایه 220 میلیون تومان فروخته شد.

مینیاتور «بر بال آرزوها» اثر امیر طهماسبی با قیمت پایه 30 میلیون تومان ارائه شد و با رقم 46 میلیون تومان چکش خورد.

اثر گل و مرغ «بدون عنوان» حاصل کار مریم صافی اصفهانی با قیمت پایه 25 میلیون تومان پیش بینی شده بود که با رقم 31 میلیون تومان به فروش رسید.

تابلو مینیاتور و سوخت چرم با عنوان “شهسوار” اثر مشترک ناتاشا غلامحسینی و مهدی حاجی با قیمت پایه 70 میلیون تومان فروخته نشد.

تابلو «مسجد» اثر یرواند نهاپتیان با پایه 15 میلیون تومان قیمتگذاری شده بود و با رقم 46 میلیون تومان چکش خورد.

نقاشی پشت شیشه «گل و مرغ» اثر سیما عظیمی با پایه 180 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود که با قیمت 300 میلیون تومان به فروش رسید.

تابلو نقاشی “شکار” اثر عیسی بهادری با قیمت پایه 150 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرسید.

«حجم بدون عنوان» اثر صادق ادهم با قیمت پایه 10 میلیون تومان به فروش رسید.

«گلدان شاهی» اثر مشترک سید عرب نقاش و غلامرضا قمی، با قیمت پایه 160 میلیون تومان ارائه شد و به فروش نرسید.

«بادیه» نقره اثر محمد حسین با قیمت پایه 200 میلیون ارائه شد و فروخته نشد.

«کشکول قلمزنی» با رقم پایه 50 میلیون تومان پیش بینی شده بود که به فروش نرسید.

«جعبه لاکی» منسوب به آقا ابراهیم نقاش باشی با پایه 100 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و فروخته نشد.

«مجسمه ساعت» با قدمت 100 سال و با پایه 50 میلیون تومان ارائه شد و با قیمت 60 میلیون تومان چکش خورد.

«دستبند الماس ایرانی» با قدمت 80 سال و قیمت پایه 115 میلیون تومان به فروش رسید.

 «سرویس جواهر» با قدمت 100 سال و پایه 600 میلیون تومان ارائه شد که در نهایت با 750 میلیون تومان چکش خورد.

«گل سینه برلیان» با قدمت 50 سال و پایه قیمت 120 میلیون تومان به فروش رسید.

«پرده های قاجار» با قیمت پایه 60 میلیون تومان ارائه شد و با رقم 85 میلیون تومان فروخته شد.

«فرش نفیس آتروپاتکان» به قیمت پایه 850 میلیون تومان ارائه و چکش خورد.

اثر شاخص این حراج «فرش ابریشم مکتب مقصود کاشانی» مربوط به دوره صفویه بود که با پایه 4 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود و در رقابتی جدی بین مجموعه داران حاضر در حراج در نهایت با رقم 5 میلیارد تومان فروخته شد.

«فرش محتشم کاشان» که با پایه 290 میلیون تومان قیمتگذاری شده بود، به فروش نرسید.

«فرش ابریشم شام آخر» اثر میرمهدی با قیمت پایه 110 میلیون تومان ارائه شد و  با 120 میلیون تومان چکش خورد.

«تابلو پرتره پیرنیا» اثر کمال الملک با پایه 1 میلیارد و 250 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود که طی رقابتی حساس و هیجان انگیز میان مجموعه داران در نهایت با رقم 3 میلیارد و 450 میلیون تومان چکش خورد

«مینیاتور و سوخت روی چرم» اثر علی خوشنویس زاده اصفهانی با قیمت پایه 800 میلیون تومان به فروش نرسید.

«تابلو جنگ محمره» منسوب به لطف الله حمزوی شیرازی  با قیمت پایه 200 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرسید.

« پرتره» اثر مصورالممالک با قیمت پایه 170 میلیون تومان ارائه شده بود که به فروش نرسید.

«شمایل حسین (ع)» اثر عبدالحسین صنیع همایون با قیمت پایه 450 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرسید.

نقاشی لاکی با عنوان «مجلس بزم» اثر میرزاآقا امامی با قیمت پایه 150 میلیون تومان ارائه شد که در نهایت با رقم 190 میلیون تومان چکش خورد.

گفتنی است پنجمین حراج ملی روز 6 دیماه 1398 در محل خانه همایش واقع در تهران خیابان شهید فیاضی (فرشته) پلاک 46 برگزار شد.

نویسنده