بازخوانى تصويرى نگارگرى ايرانى در آثار پروين حسين‌زاده تبريزى

بازخوانى تصويرى نگارگرى ايرانى در آثار پروين حسين‌زاده تبريزى
گالرى  فام – لندن
مجله هنرهای تجسمی آوام

پروین حسین زاده گالری فام لندن

آثار پروين حسين‌زاده تبريزى، به نوعى بازخوانى تصويرىِ نگارگرى ايرانى در روايتى منحصر به فرد محسوب مى‌شوند.

روايتى تازه از هم‌نشينى و تركيب نظام تصويرى غربى و نقوش سنتى در گسترده‌ى بوم، كه جلوه‌اى ديگر از سنت نقاشى ايرانى در بستر هنر معاصر را به نمايش مى‌گذارند.

این نمایشگاه تحت عنوان “سفر عشق” از تاريخ ٢٤ تا ٢٩ ژانويه ٢٠٢٠ ميلادى قابل بازدید خواهد بود.

آدرس گالرى:

131 Percy Rd, Twickenham TW2 6HT, United Kingdom

نویسنده