نمایشگاه نقاشی تله پورت زهره صمد بین

نگاهی به نمایشگاه نقاشی تله پورت زهره صمد بین
گالری سرزمین هنر
15 تا 20 مرداد
زهره صمدبین گالری سرزمین هنر

نگاه نو خانم زهره صمد بین نگاهی زیبا و پر مفهوم به دنیای خیال انگیز درو ن خود ، نگاهی شاعرانه و چشم نواز به جهان هستی است که از درون پر رمز و رازش ، جهان ژرف را می نگرد .

نگاهی عارفانه و پر مهر به هستی در نقاشی م حکم و پر شور حال این هنرمند ،انسان با دیدگاه هایی آشنا می شود که اغلب در خیال پر خاطر انسان عبور می کند مانند خاطرات خوش و رنگین . دیدگاهی که حرکت و امید زندگی راتداعی می کند. نگاه او به هستی و افق روشن زندگی و المان های سبز و آبی و نارنجی ، این رنگ های زندگی ، رنگ هایی که با ما زندگی می کنند آثار این هنرمند را بدیع و ماندنی می نامند .

در یکی از آثار هنرمند کره ی خاکی ، این کره ی پر برکت مهربان ، این سرزمین زندگی ، این سرزمین فصل ها و یاد ها رد هاله ای از رنگ سبز ، این رنگ محکم و شریف ، به حرکت درآورده و بیننده را با آثار خود به دنیای امید و نشاط رهنمون می شود .

آثار شعر گونه ی زهره صمد بین از جهان بینی خاصی برخوردار است و بیننده را باخود به دنیای مثبت و باشکوه می کشاند .در حقیقت آثار غزل گونه و چشم نواز او تاثیر عمیقی بر بیننده می گذارد او با لطافت طبع و استادی خاص ، نقاشی را سروده و شعر را نقاشی کرده . بی شک آینده ای بسی چشم گیر و درخشان در انتظار این هنرمند توانا خواهد بود . او میرود تا آینده را از آن خود کند .

به قلم: عنایت الله نظری نوری

نقد نمایشگاه‌های دیگر را اینجا بخوانید.

نویسنده